ข่าวเด่น N.V.

See more

น.ว.รักพ่อ ๙

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมวจนพิธีกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ หลังจากนั้นได้ร่วมกันแปลอักษร "น.ว. รักพ่อ ๙" และร้องเพลง "สรรเสริญพระบารมี"

ชมภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • At 13:47
  รับสมัครคุณครู

  โรงเรียนนารีวุฒิรับสมัครคุณครููคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือติดต่อสอบถามที่ 032-211175,032-211675 เวลาราชการ

 • At 13:53
  เพื่อเตรียมตัวสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปฏิทินและแนวปฏิบัติของโรงเรียน

  ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ขอผู้ปกครอง กวนขัน ติดตามนักเรียนทบทวนการเรียน เพื่อเตรียมตัวสอบของโรงเรียน และการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ เพื่อผลดีของตัวนักเรียนเอง   ปฏิทินและแนวปฏิบัติ ช่วงปิดภาคเรียน

 • At 15:30
  เอกสารประชาสัมพันธ์

  –ประกาศโรงเรียนนารีวุฒิ เรื่องใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา -รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ -รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ -การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา -การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา -รายงานผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน

วิชาการ

See more
 • เปิดบ้านวิชาการ สืบสานงานพ่อหลวงไทย
  At 03:24
  เปิดบ้านวิชาการ สืบสานงานพ่อหลวงไทย

  วันที่ 5 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนารีวุฒิจัดงานวันวิชาการ “เปิดบ้านวิชาการ สืบสานงานพ่อหลวงไทย” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เป็นการเผยแผ่โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เป็นการพัฒนาพื้นฐานการดำรงชีวิต ภายในงานจัดกิจกรรมตามฐานกลุ่มสาระ

  Read more

กิจกรรม

See more
 • กิจกรรมปัจฉิม+อำลา ม.6 รุ่น 64
  At 16:35
  กิจกรรมปัจฉิม+อำลา ม.6 รุ่น 64

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และอำลา ม.6 รุ่นที่ 64 เพื่อให้การอบรมเป็นการเตรียมตัวนักเรียนก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ให้สามารถอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  มีความสุข กิจกรรมอำลา เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก

  Read more
 • นักเรียน ม.5 สืบสานตามรอย พ่อหลวง ร. ๙
  At 20:54
  นักเรียน ม.5 สืบสานตามรอย พ่อหลวง ร. ๙

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียน ม.5 เข้าเยี่ยมชม เรียนรู้ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในมูลนิธิชัยพัฒนา อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ตั้งอยู่ที่อำเภออัมพวา นักเรียนได้เรียนรู้การสาธิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากโครงการซึ่งสมเด็จพระเทพได้ทรงมาริเริ่ม

  Read more
 • ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา
  At 14:11
  ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา

  วันที่ 20 มกราคม 2560 เราชาวนารีวุฒิฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา  “ชีวิตนี้พลีเพื่อแม่”  ซิสเตอร์อานาโรซา  ซีโวรี อธิการิณี ให้ข้อคิด ซิสเตอร์กล่าวว่า ซิสเตอร์ยืนอยู่ระหว่างสองนักบุญ  บุญราศีเลารา

  Read more
 • คริสมาสต์2016
  At 04:13
  คริสมาสต์2016

  โรงเรียนนารีวุฒิจัดงานคริสมาสต์ ขอพระกุมารเยซู ประทานพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำหรับพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อประชาชนชาวไทย ขอพระกุมารเยซูอวยพรทุกท่านให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกาย และใจ อวยพรประเทศไทย ให้ดำเนินอยู่ในสังคมโลกอย่างดี   ชมภาพกิจกรรม

  Read more
 • วันแม่
  At 07:32
  วันแม่

  11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนารีวุฒิ จัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อ เป็นการเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ แม่ของชาติที่พระองค์ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของประชาราษฎ์ และในโอกาสนี้พวกเราได้ระลึกถึงพระคุณของคุณแม่ของเราแต่ละคน ที่ได้อยู่เคียงคู่เรามาตลอด ในกิจกรรมมีการอ่านบทอารเศียรวาท

  Read more
 • ปัจฉิมนิเทศ ม.3
  At 02:19
  ปัจฉิมนิเทศ ม.3

  วันที่ 8-10 ธันวาคม 2559 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “พัฒนาคุณภาพชีวิต” สำหรับนักเรียน ม.3 ณ ค่ายเยาวชนดอนบอสโก เขาตะเกียบ หัวหิน โดยการนำของซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร

  Read more
clipvedio

Life in Upside

See our features courses or see all courses to see all.

รายชื่อนักเรียนที่ต้องสอบแก้ตัว (ติด 0 ติด ร.)
รับสมัครคุณครู
กิจกรรมปัจฉิม+อำลา ม.6 รุ่น 64
กิจกรรมปัจฉิม+อำลา ม.6 รุ่น 64
นักเรียน ม.5 สืบสานตามรอย พ่อหลวง ร. ๙
นักเรียน ม.5 สืบสานตามรอย พ่อหลวง ร. ๙
journal59_1
วารสารโรงเรียนนารีวุฒิ ฉบับที่ 40 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ลิงค์เครือข่าย

Newsletter

โรงเรียนนารีวุฒิ 64 ถ.หน้าสถานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032211675