Mothers_Day  
“เสียงแม่”กล่อม  เพลงพร่ำ  รำพันรัก

“แขนแม่”กอด  ฟูมฟัก  ปักประสาน

“ตาแม่”แล  คอยเฝ้า  เจ้าดวงมาลย์

“มือแม่”ทำ  ทุกงาน  จนกร้านไป

“หูแม่”ฟัง  เสียงร้อง  ต้องรีบวิ่ง

“นมแม่”อุ่น  ลูกอิ่ม  จึงยิ้มได้

“รักแม่”สร้าง  ทางลูกเดิน  เจริญวัย

“กราบแม่”ด้วย  ดวงใจ  ไม่ลืมคุณ

                      โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า๚ พระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และระลึกถึงพระคุณของแม่ มีการอ่านบทอาเศียรวาท การกล่าวสุนทรพจน์ และการแสดงจากตัวแทนของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ  นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมแสดงความยินดีแก่ซิสเตอร์โรซาลีอา สมพิศ เจนผาสุก ที่ได้รับใช้ถวายตัวแก่พระเป็นเวลาถึง 60 ปี  การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมจนทำให้งานในวันนี้เป็นไปได้อย่างสำเร็จและเรียบร้อย  ชมภาพกิจกรรม