64 โรงเรียนนารีวุฒิ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
032-211175,032-211675
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Schedule an Appointment

เรื่องเด่นวันนี้

นารีวุฒิเป็น 1 ในจำนวน 200

 โรงเรียนนารีวุฒิเป็น 1 ในจำนวน 200 โรงเรียนในประเทศไทยที่ได้รับการสุ่มเป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่จะเข้าร่วมประเมินผลและสำรวจการจัดการเรียนรู้ของครูระดับนานาชา...

Posted by: Super User | Post Date: 2010-09-20

เปิดอาคารโรส มูร์

 วันที่ 20 มกราคม 2557  โรงเรียนนารีวุฒิทำพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ "อาคารโรส มูร์"  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะแขวงซิสเตอร์คณ...

Posted by: Super User | Post Date: 2012-07-15

เปิดงาน 75 ปี นารีวุฒิ

 "75 ปี มีแต่ให้ใจกตัญญู" โรงเรียนเปิดงานฉลอง 75 ปีนารีวุฒิ โดยในงานมีการแสดงให้ความหมายของตราสัญลักษณ์ การประกวดวงดนตรี การเข้าฐานเรียนรู้เรื่องราวของนารีวุฒิ ...

Posted by: Super User | Post Date: 2010-09-20

Around The Web

   
   เชิญอ่านวารสารโรงเรียนนารีวุฒิ ฉบับที่ 33 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
   
เชิญอ่านวารสารโรงเรียนนารีวุฒิ ฉบับที่ 32 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
เชิญคลิก  หน้าปก    หน้า 1-26     หน้า 27-56
   

ขอเชิญทุกท่านอ่านวารสารโรงเรียนนารีวุฒิ ฉบับที่ 31 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
เชิญคลิก หน้าปก ปกใน เนื้อหา            

   
นักเรียนสามารถติดตาม สอบถาม ข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ที่ www.facebook.com/NarivoothSchool

ฉลองพ่อบอสโก

  วันที่ 29 มกราคม 2557 โรงเรียนนารีวุฒิจัดฉลองพ่อบอสโก ในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตร สำหรับคุณครู มอบเกียรติบัตรเรียนดี ปฏิบัติตนดี รางวัลพระธรรมคำสอน มีการวุฒิบัตรสำหรรับนนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรนักเรียนและมอบทุนการศึกษา  ภาพกิจกรรม

ชมรมยุวธรรมทูต

ชมรมยุวธรรมทูต “เพื่อนช่วยเพื่อน พาเพื่อนไปหาพระเยซู” สักการสถานบุญราศีนิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง  อ.สามพราน จ.นครปฐม  3 ตุลาคม 2556 ซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง  พร้อมนักเรียนชมรมยุวธรรมทูต ระดับชั้น ม.1-ม.3  จำนวน 33 คน เดินทางไปสักการสถานนักบุญนิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง  อ.สามพราน จ.นครปฐม  คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช เป็นวิทยากรบรรยาย  ได้ให้ชมข่าวที่นักศึกษาใช้ปืนยิงในโรงภาพยนตร์       มีผู้เสียชีวิต 12 คน และบาดเจ็บ 59 คน ที่เลียนแบบโจ๊กเกอร์ตัวร้ายในเรื่องแบทแมน  เขาเลือกตัวแบบที่ไม่ดีในการดำเนินชีวิต มนุษย์ภายนอกอาจดูดีแต่ภายในอาจจะสกปรก แต่เนื้อแท้จริง ๆ แล้วทุกคนเป็นคนดี หลังจากนั้นคุณพ่อให้ชมบางตอนของเรื่องแบทแมน ภาค 2 จบแล้วได้สรุปว่า เรื่องนี้เป็นจริงในชีวิต คนที่เป็นนักโทษถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไม่ดี แต่เขารักคนอื่น ไม่ฆ่าคนอื่น ส่วนคนดีเลือกฆ่าคนอื่น ๆ แต่เขาไม่ทำ  การเป็นยุวธรรมทูตเราต้องยึดมั่นในความดี ยุวธรรมทูตคือเด็ก ๆ ที่ยึดมั่นในความดีโดยเริ่มต้นจากตนเอง ครอบครัว สังคม และศาสนาที่เรานับถือ เราต้องมั่นใจความดีที่เราทำ สามารถแก้ไขปัญหาและตั้งตนอยู่ในความดี ถ้าเรามีตัวแบบที่ดีเราก็ดี ถ้าตัวแบบไม่ดีเราก็ไม่ดีตาม ตรงกันข้าม ถ้าพวกเราทำความดีในสังคม เช่น เด็กนักเรียนที่วัดนักบุญเปโตรเก็บเงินได้นำไปส่งคืน พ่อแม่ก็ชื่นใจ สังคมก็มีความสุข ถ้าทำความชั่วสังคมก็ไม่มีความสุข เรามีความดีในหัวใจ เรามีต้นแบบที่ดี เช่น เลารา วีกุญญา  ดอมินิก ซาวีโอ  ถ้าเรายึดแบบอย่างที่ดีก็จะมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต  หลังจากนั้นคุณพ่อได้   ให้นักเรียนชม วิดิทัศน์ชีวประวัติบุญราศีนิโคลัส บุญเกิด ฤกษบำรุง      แบบอย่างที่ดี  ท่านเป็นคนกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง แต่ใจร้อน ขี้โมโห แต่ท่านก็ได้แก้ไขนิสัยและข้อบกพร่องตามที่ผู้ใหญ่ได้ตักเตือนท่าน   ท่านเด่นในเรื่องการเผยแพร่ศาสนา แม้กระทั่งท่านถูกจำคุกท่านได้เผยแพร่ศาสนา สอนคำสอนและได้ล้างบาปให้แก่นักโทษในเรือนจำด้วย คนที่เป็นคนดีจะทำหน้าที่เกินหน้าที่ ขยันขันแข็ง ทุ่มเทในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ท่านให้อภัยทุกคนแม้แต่คนที่กล่าวโทษท่าน  คนที่จะยึดมั่นในความดีต้องรู้จักให้อภัย คนที่โกรธเพื่อนก็เหมือนกินยาพิษ เราอยากให้เขาตาย   การโกรธให้อภัยยากต้องใช้เวลา   สรุปคือ  1. เราต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไข 2. ขยันขันแข็ง ทุ่มเทในความรับผิดชอบ 3. รู้จักให้อภัย  ภาพกิจกรรม


วันอาเซียน

  วันที่ 8 สิหาคม 2556 โรงเรียนนารีวุฒิโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ซึ่งตรงกับวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน เพื่อให้นัก เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี การเป็นอยู่ ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทำให้นักเรียนได้แสดงออกถึง วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษาหาความรู้ประเทศสมาชิกอาเซียน ภาพกิจกรรม  คลิปกิจกรรม

ฉลองพระสันตะปาปา

 

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2556 โรงเรียนนารีวุฒิจัดฉลองพระสันตะปาปา เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงความ สำคัญของพระสันตะปาปา การดำรงตำแหน่งประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ศึกษาประวัติ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส และร่วมการแสดงความเคารพต่อพระสันตะปาปา ภาพกิจกรรมทัศนศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนนารีวุฒิ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2556  โดยมีนักเรียน SME ม.1  ม.2  นักเรียนแผนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา   ภาพกิจกรรม   คลิปทัศนศึกษา

ทัศนศึกษานักเรียนอนุบาล ซาฟารีเวิลด์

  วันที่ 16 สิงหาคม 2556 นักเรียนอนุบาลโรงเรียนนารีวุฒิเดินทางทัศนศึกษาสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ โดยการนำของซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ในการเดินทางมีซิสเตอร์ คุณครู และผู้ปกครองหลายท่านให้การดูแลนักเรียน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์ ได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน การใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างเด็กๆ กับผู้ปกครอง  คลิกชมภาพ

เนตรนารีจราจร

วันที่ 20 มิถุนายน 2556 กองเนตรนารีโรงเรียนนารีวุฒิ จัดให้มีการอบรมวิชาการจราจรตามโครงการลูกเสือเนตรนารี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจบ้านโป่ง โดยพ.ต.ต. ศักราช  สาครไพศาล  สว.จราจร  บ้านโป่ง เป็นประธานเปิด ทีมวิทยากร ร้อยตำรวจเอกอรรถพล  ดารก รองสารวัตร จราจร สถานีตำรวจบ้านโป่ง  ดาบตำรวจ พรศักดิ์  วัชระจินดา  ผบ.หมู่งานจราจร สถานีตำรวจบ้านโป่ง  ดาบตำรวจรุ่งโรจน์ มัตสยะวนิธกูล  ผบ.หมู่งานจราจร สถานีตำรวจบ้านโป่ง ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยการใช้ยวดยานพาหนะ  กฎหมายจราจร  เครื่องหมายจราจร  และฝึกการเป็นอาสาจราจร  เพื่อให้เนตรนารีสามารถใช้ยวดยานพาหนะอย่างถูกต้องตามกฏระเบียบและปลอดภัย คลิกชมภาพกิจกรรม

ไหว้ครู

  วันที่ 13 มิถุนายน 2556  โรงเรียนนารีวุฒิจัดพิธีไหว้ครู เพื่อ  
สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์
สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์
สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ
แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย
     วันไหว้ครู เป็นวันที่นักเรียนจะได้แสดงคุณธรรมในจิตใจ คือไหว้ครู คำว่า  ไหว้ครู  นั้น เป็นถ้อยคำธรรมดาสามัญที่เข้าใจกันอยู่ และทราบถึงความหมายกันเป็นอย่างดี แต่ก็จะขอขยายความคำว่า  ไหว้ครู  เพื่อประกอบความรู้และประดับสติปัญญาตามสมควร
     ไหว้ครู  เป็นคำไทย 2 คำ นำมาเชื่อมกัน คือคำว่า ไหว้  กับคำว่า  ครู  แต่ละคำมีความหมายอยู่ในตัว คำว่า ไหว้ ก็หมายถึงการแสดงสัมมาคารวะ การบูชา การแสดงความ
นับถือ การแสดงความเทิดทูน นี่เรียกว่า  ไหว้  เป็นคำกิริยาที่ใช้กันเป็นประเพณีนิยมของไทย และในบางกรณีคำนี้ ก็ย่อมจะกินความคลุมไปถึง กราบซึ่งในความหมายว่ายอมตนลงราบคาบด้วย เพราะฉะนั้นไหว้ก็ดีกราบก็ดี รวมอยู่ในความหมายอันเดียวกัน คือ แสดง ความยกย่อง แสดงอาการเชิดชูบูชานับถือ 
     โอกาสนี้เราทั้งหลาย ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความถนัด ครูนั้นเป็นทิศๆ หนึ่งในจำนวนทิศทั้ง 6 โดยเฉพาะเป็นทิศเบื้องขวา เรียกว่า ทักขิณ ทิศที่ว่าให้ความถนัด คือเป็นผู้ให้วิชาความรู้แก่เรา  คลิกชมภาพ

ปัจฉิมนิเทศ ม.3

   โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนนารีวุฒิ และบ้านเพชรสำราญ หัวหิน การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การครองตนในสังคม รู้จักความรักอย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล เพื่อนักเรียนจะได้สมกับการเป็นศิษย์นารีวุฒิ  ภาพกิจกรรม

ยุวกาชาดระดับ 4 ทำกิจกรรมจิตอาสา

นักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ ยุวกาชาดระดับ 4 ทำกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ นักเรียนพิการ ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับผู้พิการ และเลี้ยงอาหารเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กพัทยา ซึ่งเป็นสถานที่ให้การดูแล เลี้ยงดู ให้การศึกษา เด็กๆที่ถูกทิ้ง กำพร้า จากการทำกิจกรรมแทนที่นักเรียนนารีวุฒิจะเป็นผู้ให้กำลังใจ นักเรียนผู้พิการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ นักเรียนอาชีวพระมหาไถ่กับให้กำลังใจนักเรียนนารีวุฒิ ว่าท่านเป็นผู้พร้อมทั้งร่างกายและความเป็นอยู่ ซึ่งเราคนพิการต้องสู้กับความไม่พร้อมเรายังสู้และอยู่ได้แล้วพวกท่านต้อง สู้ ร่างกายเราพิการแต่จิตใจเราไม่พิการ พวกท่านร่างการพร้อมไม่พิการแต่จิตใจท่านพิการหรือเปล่า จิตใจท่านตัดขาดอะไรบ้าง จิตใจท่านขาดความเข้าใจที่ พ่อ แม่ให้หรือเปล่า ขาดความเข้าใจจากความหวังดีของคุณครูบ้างเปล่า ขอให้เราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน สถานสงเคราะห์เด็กพัทยาคุณครูผู้ดูแลเด็กๆ ก็ฝากข้อคิดสำหรับนักเรียนนารีวุฒิว่า เด็กที่มาอยู่ที่สถานสงเคราะห์มาจากหลายปัญหาและปัญหาหลักอย่างหนึ่งคือเด็ก เกิดจากความไม่พร้อมของครอบครัว การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น ซึ่งเราอยู่ในครอบครัวที่พร้อมไม่เหมือนเด็กๆ ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์นี้ ขาด พ่อ แม่ เราจะทำอะไรคิดให้ดีมองดูผลที่จะเกิดขึ้น การทำสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิต ทำให้พ่อแม่เสียใจ ทำลายอนาคตตัวเอง ภาพกิจกรรม  คลิปกิจกรรม

บริจาคโลหิต

  วันที่ 13 พฤศจิการยน 2556 ผู้บริหาร   ครู   นักเรียน   ร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ภาพกิจกรรม

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

วันที่ 7 มิถุนายน 2556  หมู่คณะพระหฤทัย นารีวุฒิ จัดสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า มีคริสตชน นักบวช ผู้ฝึกหัด นักเรียน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีคุณพ่อยอห์นบอสโก ไพยง  มนิราช อุปสังฆราช   เป็นประธานในพิธี คุณพ่อไพยง  มนิราช ให้ข้อคิดให้เราเป็นคนพิเศษกว่าคนอื่น โดยการติดต่อกับพระด้วยการภาวนา  เลียนแบบความรักของพระเยซูเจ้าที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ เราจะได้เป็นคนพิเศษกว่าคนอื่นเขา  ชมภาพ

ค่ายเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ม.2

  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนนารีวุฒิ จัดการอยู่ค่ายพักแรม เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับ 3 ณ ค่ายพฤกษ์สิริ อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2556 เพื่อฝึกให้เนตรนารีและยุวกาชาด ได้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ฝึกความอดทน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เรียนรู้การแก้ไขปัญหา รู้จักผลดีของความสามัคคี เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มากยิ่งขึ้น หลังจากการอยู่ค่ายพักแรมเนตรนารีและยุวกาชาด เกิดความตระหนักถึง ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในฐานะอนาคตของประเทศ งานนี้ต้องขอขอบคุณผู้กำกับทุกท่าน ที่สร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับเนตรนารีและยุวกาชาด ที่ีสำคัญที่สุดต้องขอบคุณแม่พระที่ช่วยไม่ให้ฝนตกระหว่างการอยู่ค่ายครั้งนี้และช่วยดูแลทุกคนให้ปลอดภัย ภาพกิจกรรม  คลิปกิจกรรม

กิจกรรมวันกตัญญ

 วันที่ 21 มกราคม 2557  โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมวันกตัญญ เพื่อเป็นการส่งเสริมความกตัญญ ให้นักเรียนรู้จักการแสดงความกตัญญสำหรับผู้มีพระคุณ คณะซิสเตอร์ คุณครู  ผู้ปกครอง  เพื่อนและทุกๆ ที่มีความหวังดีกับเรา ตามคำกล่าวของพ่อบอสโกที่ว่า "  ชมภาพกิจกรร   คลิปเพลงขอบคุณ

วันพ่อโรงเรียนนารีวุฒิ

   วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนนารีวุฒิจัดงานวันพ่อ เพื่อเป็นการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๖ พรรษา โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในวโรกาสนี้มีคุณครูเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ อธิการริณีเป็นผู้อัญเชิญ ในกิจกรรมมีการแสดงเพื่อถวายพระพร การแสดงลึกถึงพระคุณของคุณพ่อของพวกเรา  ชมภาพกิจกรรม

วันคริสต์มาส

   โรงเรียนารีวุฒิจัดฉลองวันคริสต์มาส เพื่อเป็นการประสูติของพระเยซูเจ้า พระองค์เป็นผู้ประทานความชื่นชมยินดี ความรัก ความสามัคคี และสันติลงมาสู่ชาวโลก และเป็นวันที่ทุกคนมีความสุข ให้ทุกคนรู้จักการแบ่งปัน ในกิจกรรมมีการแสดงละครวันคริสต์มาส การแสดงของนักเรียนชั้นต่างๆ จับสลากสอยดาว เกมส์ และการออกร้านอาหารนักเรียน โอกาสนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและนักเรียนทุกคน ที่มีน้ำใจดีทำให้คริสมาต์ปีนี้ผ่านไปด้วยดี ขอพระกุมารเยซูอำนวยอวยพรทุกท่านให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขตลอดไป  ชมภาพกิจกรรม

เปิดโลกวิชาการนารีวุฒิ

วัน ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนนารีวุฒิจัดงานวันวิชาการ เพื่อเป็นการนำเสอนผลงานของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ ฝึกให้นักเรียนได้รูั้จักการนำเสนอผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม ภาพกิจกรรม

อธิการิณีเจ้าคณะภาคเยี่ยมโรงเรียนนารีวุฒิ

   ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะภาค เยี่ยมหมู่คณะซิสเตอร์ คณะครู บุคลากร นักเรียนและสมาชิกกลุ่มต่างๆ ภายใต้สังกัดโรงเรียนนารีวุฒิ เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ รับฟังความคิดเห็นต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนให้นักเรียนใช้ศักยภาพของตนเต็มความสามารถให้เกิดประโยนช์ต่อตนเองและผู้อื่น ในโอกาสที่ซิสเตอร์มาเยี่ยม ซิสเตอร์ก็ยังมีสิ่งของที่ระลึก ไอศครีม สำหรับเด็กๆ ด้วย ขอขอบคุณซิสเตอร์ในความรักและความห่วงใยที่มีสำหรับเราชาวนารีวุฒิ  ภาพการเยี่ยมให้กำลังใจ

วิชาการก้าวล้ำเพราะผู้นำชุมชน

วันที่ 18 กันยายน 2556  ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนนารีวุฒิ จัดโครงการวิชาการก้าวล้ำเพราะผู้นำชุมชน  โดยมีวิทยากรพิเศษในทุกห้องเรียน เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชน  ผู้ปกครอง  ผู้ที่มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพของตนแบ่งปันประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพต่างๆ และนำไปปรับใช้ในชีวิต  นำไปคิดในการวางแผนการเรียนและประกอบอาชีพในอนาคต  ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านสำหรับการทำประสบการณ์ที่ดีของเด็กๆ  ภาพกิจกรรม

สัปดาห์สื่อศึกษา

เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2556 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์สื่อศึกษาขึ้น ในหัวข้อ “ทูตความดี มีศิลปะในการเลือก” โดยมีซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม ผู้รับผิดชอบสื่อมวลชนระดับแขวง เป็นวิทยากรให้การอบรม พร้อมกับทีมงานของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามกระบวนการที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์สื่อแต่ละประเภทได้อย่างมีหลักเกณฑ์ เลือกใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณและด้วยความเท่าทันมาก นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยความกระตือรือร้น และเรียนรู้ที่จะใช้สื่อให้เป็นประโยชน์มากขึ้นในชีวิตประจำวัน บรรยากาศของการอบรมสนุกสนาน สร้างสรรค์ มีสาระ และในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม ได้มีพิธีปิดกิจกรรมสัปดาห์สื่อศึกษา โดยประมวลกิจกรรมที่ได้ทำตลอดสัปดาห์ในรูปแบบของละครสั้น การเต้นประกอบท่า "ทำดี...ได้ดี" การเดินแบบคาถาสื่อฯ ที่สั้นกระชับพร้อมแสดงท่าประกอบจากกลุ่มตามช่วงชั้นต่าง ๆ และปิดด้วยวจนพิธีกรรมที่เชิญชวนทุกคนให้ร่วมกันสร้างโลกนี้ให้น่าอยู่ด้วย การเป็นสื่อที่ดี ที่สร้างสรรค์ และมีคุณค่าตราบนานเท่านาน   ภาพกิจกรรม

วันแม่

  วันที่ 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนนารีวุฒิจัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ ของแผ่นดิน ผทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย เพื่อให้ผู้เป็นลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ และตระหนักถึงหน้าที่ของลูกที่พึงมีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพทั้งกายใจของแม่ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ และให้ผู้ที่เป็นแม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีต่อบุตร ธิดา และครอบครัว ในกิจกรรมมีการแสดง เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ละครรักแม่ การร้องเพลงเรารักแม่พร้อมกันและสุดท้ายนักเรียนกราบและมอบของที่ระลึกให้ กับคุณแม่ ภาพกิจกรรม

ค่ายพุทธบุตร

 วัน ที่ 23 - 25 สิงหาคม 2556 โรงเรียนนารีวุฒิโดยการนำของคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 162 คน เข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดใหม่เจริญผล อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ วิธีและหลักธรรมของศาสนา โดยการเข้าค่ายพุทธบุตรนักเรียได้ สวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น ศึกษาธรรม 4 ฐาน (การเข้าถึงพระรัตนตรัย ความรับผิดชอบ วัฒนธรรมความเป็นมนุษย์ จิตภาวนาเบื้นต้น) ชมธรรมะบนสื่อมัลติมีเดีย เน้นเรื่องความกตัญญูต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ ความมีระเบียบวินัย หน้าที่ชาวพุทธ การสืบาอยุพระพุทธศาสนา การเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน ฟังธรรมรวมเรื่อง "การพัฒนาตนเอง" และจิตสำนึกในการรรับประทานอาหารแต่ละมื้อ จากการเข้าค่ายนักเรียนซาบซึ้งในรสพระธรรม ปัฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น ภาพกิจกรรม

วันเยาวชนโลก

   โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดกิจกรรมวันเยาวชนโลกเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในโอกาสวันเยาวนโลก ครั้งที่ 28 ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล  ภาพกิจกรรม

สายวิทย์ทัศนศึกษา

  นักเรียน ม.5 และ ม.4 สายวิทย์ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงตัวอย่างสิ่งมีชีวิต และทรัยากรธรรมชาติ อาทิเช่น โครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ , ตัวอย่างเปลือกหอยต่างๆ ของไทย ,ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศไทย , ชีววิทยาของผึ้ง ตัวอย่างปลาในวรรณคดี ,ตัวอย่างตะพาบม่านลาย ซึ่งพบในประเทศไทยแห่งเดียวในโลก ,นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร และ ปูเจ้าฟ้า โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ภายใต้การ ดูแลของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน พิพิธภัณฑ์ ประวัติการแพทย์ไทย อวย เกตุสิงห์ พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน และพิพิธภัณฑ์ก่อน ประวัติศาสตร์   คลิกชมภาพกิจกรรม    เชิญชมคลิปกิจกรรม

อบรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี

   วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 ศูนย์ศริสตศาสนาธรรมราชบุรี ร่วมกับโรงเรียนนารีวุฒิ จัดอบรมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ปี2556 หัวข้อ "เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2" โดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย คุณพ่อให้ข้อคิด ในการเป็นคริสตชนของเรา หลายครั้งเราเชื่อโดยการถูกสอนในระดับของสติปัญญา เรื่องพระเป็นเรื่องของความรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เราอาจยังไม่พบพระเจ้า เพราะการเรียนรู้ของสติปัญญาทำ ให้มนุษย์มีเหตุผลจนทำให้มนุษย์แยกหัวใจออกจากความรักของพระเจ้า พระเจ้าทรงมอบเมล็ดพันธุ์แห่งความเชิ่อ ในตัวเรา และเป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนที่จะทำให้พระเจ้าเติบโตในตัวเรา เปรียบกับเมล็ดมัสตาร์ดที่แม้จะเป้นเมล็ดเล็กๆ แต่มีรากที่แข็งแรง มีกิ่งก้านแผ่ขยายให้สัตว์อย่างเช่นแกะได้อาศัย หากเรามีความเชื่อ หมั่น ฟื้นฟูความเชื่อของเราด้วยการภาวนา ไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราพบพระ และรักษาโรคฝ่ายจิตใจขอบเรา รวมไปถึงการดำเนินชีวิตของเรา ในเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้า เราก็ต้องรักผู้อื่นแบบพระเจ้า การทำความดีก็ไม่จำเป็นต้องทำดี ในสายตาของใคร ถือเป็นโอกาสที่เราจะพบความสุขในการทำความดีโดยที่ไม่มีใครเห็น และชื่นชม การมองด้วยสายตาแห่งความเป็นจริง มองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้น มองผู้อื่นโดยไม่มีการแยกแยะหรือตัดสิน จะทำให้เราพบความสุข  คลิกชมภาพ

กีฬาสี

โรงเรียนนารีวุฒิ โดยฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมกีฬาภายใน(กีฬาสี) เพื่อเป็นการพัฒนาการทำงานร่วมกันของนักเรียน รู้จักการเสียสละ ฝึกความอดทน พัฒนาความสามารถด้านกีฬาและพัฒนาการมีน้ำใจนักกีฬาให้มากยิ่งขึ้น  การจัดกิจกรรมนี้ไม่สามารถสำเร็จได้ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย  ขอขอบคุณคุณพ่อยะรัชต์ ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยที่มาเป็นประธาน คุณพ่อมณฑล โรจนสุทันศ์กุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  ผู้ปกครอง  คุณครู นักเรียนทุกคน และคณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน  ขอขอบคุณ  ภาพกิจกรรม

ลิขสิทธิ์  © 2012 NARIVOOTH   SCHOOL  BANPONG  RATCHABURI. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
  Designed by NARIVOOTH   SCHOOL